معنی اسم سامانتا

نام سامانتا به چه معناست؟

سامانتا (Samantha): در مورد منشا اصلی این نام بحث‌های زیادی وجود دارد. در اواخر قرن هجدهم در ایالت متحده رواج پیدا کرد و احتمالا ترکیبی از Sam و پسوند –antha است.

همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی


اسم سامانتا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سامانتا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سامانتا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سامانتا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سامانتا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سامانتا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سامانتا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سامانتا

نام های دخترانه بر وزن سامانتا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید