معنی اسم جک

نام جک به چه معناست؟

جک (Jack): این نام از واژه‌ی انگلیسی جانکین گرفته شده و سپس به جاکین تغییر یافته است. در نهایت پسوند –این برداشته شده است.

همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی


اسم جک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جک

نام های دخترانه بر وزن جک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید