معنی اسم تیموتی

نام تیموتی به چه معناست؟

تیموتی (Tiomothy): این نام از کلمه تیموتئوس یونانی گرفته شده است. تیموتی نام همدم وهمراه همیشگی سنت پل بود.

همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی


اسم تیموتی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار تیموتی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام تیموتی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن تیموتی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به تیموتی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به تیموتی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با تیموتی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن تیموتی

نام های دخترانه بر وزن تیموتی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید