معنی اسم فرانسیس

نام فرانسیس به چه معناست؟

فرانسیس (Frances): این نام فرم زنانه فرانسیس (Francis)است و در اصل به معنای” فرانسه” یا “فرانسوی” است.

همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی


اسم فرانسیس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرانسیس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرانسیس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرانسیس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرانسیس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرانسیس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرانسیس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرانسیس

نام های دخترانه بر وزن فرانسیس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید