معنی اسم الکساندر

نام الکساندر به چه معناست؟

الکساندر(Alexander): این نام از دو قسمت alexein به معنای دفاع کردن و anēr به معنای مرد، جنگجو تشکیل شده است. الکساندر در اروپا رواج بیشتری دارد.


اسم الکساندر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار الکساندر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام الکساندر چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به الکساندر تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید