معنی اسم جفری

نام جفری به چه معناست؟

جفری (Jeffrey): این نام ریشه آلمانی دارد. شاعر معروف جفری چاسر (1340-1400)و جفری مون ماوت (1155 )این نام را داشته اند.اسم جفری

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جفری ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جفری چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جفری از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جفری تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جفری بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جفری به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جفری

نام های دخترانه بر وزن جفری به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید