معنی اسم جانت

نام جانت به چه معناست؟

معنی اسم دخترانه جانت (Janet): جین فرم زنانه جان است. این نام نیز از جین گرفته شده است. جانت یک نام سلطنتی نیست.

همچنین بخوانید: اسم های خارجی


اسم جانت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جانت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جانت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جانت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جانت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جانت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جانت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جانت

نام های دخترانه بر وزن جانت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید