معنی اسم شارون

نام شارون به چه معناست؟

شارون (Sharon): شارون از عبارت “من رز شارون و زنبق دره هستم” گرفته شده است. نام گیاه “رز شارون” برای یک درختچه از جنس علف چای با گل زرد استفاده می‌شود.اسم شارون

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شارون ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شارون چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شارون از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شارون تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شارون بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شارون به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شارون

نام های دخترانه بر وزن شارون به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید