طرز تهیه انواع نوشیدنی

طرز تهیه انواع نوشیدنی خنک و گرم در این بخش مجله آشپزی آموزش داده می شود.

دستور پخت نوشیدنی
طرز تهیه قهوه با موکاپات و فوت و فن آن

طرز تهیه قهوه با موکاپات استیل آسان و فوری با فوت و فن آن

در مرحله اول دانه های درشت قهوه را مقداری درشت تر از قهوه دستگاه های برقی آسیاب نمایید. سپس سبد دستگاه موکاپات را نه سرخالی و نه سرپر از پودر قهوه پر نمایید. به اندازه قهوه در سبد دقت داشته باشید زیرا قهوه فشرده در سبد موجب می گردد تا آب به خوبی از میان پودر قهوه گذر نکرده و از کیفیت قهوه کاسته شود.