جدول کالری میوه ها

لیست میزان کالری انواع میوه

کالری انواع میوه fruits

جدول کالری انواع میوه

در جدول زیر کالری انواع میوه بر حسب مقدار درج شده است.

توجه داشته باشید که کالری میوه مورد نظر را حتما با مقدار مصرف چک کنید.

ماده غذاییمقدارکالری
آلبالو1 عدد3
آلبالو1 لیوان70
آلبالو100 گرم60
آلو زرد1 عدد60
آلو زرد100 گرم75
آلو قرمز100 گرم46
آلو قرمز متوسط1 عدد40
آلوئه‌ور100 گرم60
آناناس1 لیوان70
آناناس100 گرم48
آووکادو1 عدد250
آووکادو100 گرم190
ازگیل1 عدد10
ازگیل100 گرم90
انار100 گرم40
انار بزرگ1 عدد140
انار دانه شده1 لیوان120
انار دانه شده100 گرم65
انبه100 گرم65
انبه متوسط1 عدد135
انجیر100 گرم70
انجیر خشک100 گرم300
انجیر متوسط1 عدد25
انگور1 لیوان90
انگور سبز100 گرم70
انگور قرمز100 گرم70
میوه به100 گرم30
به متوسط1 عدد75
پرتقال100 گرم35
پرتقال متوسط1 عدد75
تمر هندی1 عدد5
تمر هندی100 گرم240
تمشک1 لیوان55
تمشک100 گرم52
توت خشک100 گرم360
توت سفید1 عدد2
توت سفید1 لیوان50
توت سفید100 گرم45
توت سیاه (شاه توت)1 لیوان60
توت سیاه (شاه توت)100 گرم50
توت فرنگی1 لیوان55
توت فرنگی100 گرم32
توت فرنگی متوسط1 عدد4
چاقاله بادام1 عدد4
چاقاله بادام100 گرم30
خربزه1 لیوان45
خربزه100 گرم25
خرم1 عدد20
خرم100 گرم280
خرمالو100 گرم60
خرمالوی متوسط1 عدد70
خیار100 گرم12
خیار قلمی1 عدد5
ریواس1 لیوان21
ریواس100 گرم21
زالزالک1 لیوان80
زالزالک100 گرم60
زردآلو1 عدد20
زردآلو100 گرم50
زغال اخته1 عدد1
زغال اخته1 لیوان85
زغال اخته100 گرم57
سیب100 گرم50
سیب متوسط1 عدد75
شلیل100 گرم60
شلیل متوسط1 عدد44
طالبی1 لیوان45
طالبی100 گرم25
غوره100 گرم30
کیوی100 گرم50
کیوی متوسط1 عدد40
گریپ فروت100 گرم30
گریپ فروت متوسط1 عدد80
گلابی100 گرم58
گلابی متوسط1 عدد80
کالری گوجه سبز1 عدد8
میزان کالری گوجه سبز100 گرم30
گیلاس1 عدد4
گیلاس1 لیوان70
گیلاس100 گرم60
لیمو ترش100 گرم30
لیمو ترش متوسط1 عدد20
لیمو شیرین100 گرم30
لیمو شیرین متوسط1 عدد40
موز100 گرم70
موز بدون پوست100 گرم95
موز متوسط1 عدد100
نارگیل100 گرم355
نارگیل رنده شده1 لیوان250
نارنج1 عدد25
نارنج100 گرم20
نارنگی100 گرم45
نارنگی کوچک1 عدد35
هلو100 گرم40
هلو متوسط1 عدد60
هندوانه1 لیوان45
هندوانه100 گرم25

منبع