کالری انواع سبزیجات

جدول کالری سبزیجات مختلف | کم کالری سبزی‌جات

نام ماده غذایی مقدار کالری کربوهیدرات پروتئین چربی شکر
پیاز ۱ عدد متوسط ۴۴ ۱۰.۳ ۱.۲ ۰.۱ ۴.۷
گل کلم ۱ لیوان ۱۰۰ گرم ۲۵ ۵.۳ ۲ ۰.۱ ۲.۴
برگ کلم خرد شده ۱ لیوان ۹۰ گرم ۲۲ ۵.۲ ۱.۱ ۰.۱ ۲.۸
کلم قرمز خرد شده ۱ لیوان ۷۵ گرم ۲۲ ۵.۲ ۱.۱ ۰.۱ ۲.۵
کلم بروکسل ۱ لیوان ۸۸ گرم ۳۸ ۷.۹ ۳ ۰.۳ ۱.۹
کلم بروکلی ۱ لیوان ۸۸ گرم ۳۰ ۵.۸ ۲.۵ ۰.۳ ۱.۵
سیب زمینی ۱ عدد متوسط ۱۶۴ ۳۷.۲ ۴.۳ ۰.۲ ۱.۷
سیب زمینی شیرین ۱ عدد متوسط ۱۱۲ ۲۶.۲ ۲ ۰.۱ ۵.۴
تربچه ۱ عدد متوسط ۱ ۰.۲ ۰ ۰ ۰.۱
جعفری خرد شده ۱ لیوان ۶۰ گرم ۲۲ ۳.۸ ۱.۸ ۰.۵ ۰.۵
گشنیز ۱ لیوان ۴ گرم ۱ ۰.۱ ۰.۱ ۰ ۰
شاهی ۱ لیوان ۵۰ گرم ۱۶ ۲.۸ ۱.۳ ۰.۳ ۲.۲
نعنا ۱ اونس ۲۸ گرم ۱۲ ۱.۴ ۰.۸ ۰ ۰
هویج ۱ عدد متوسط ۳۰ ۵.۸ ۰.۶ ۰.۱ ۲.۹
زنجبیل خرد شده ۱ لیوان ۲۴ گرم ۱۹ ۴.۳ ۰.۴ ۰.۲ ۰.۴
سیر خام ۱ حبه ۴ ۱ ۰.۲ ۰ ۰
پیازچه خرد شده ۱ لیوان ۲۵ گرم ۱۰ ۲ ۰ ۰ ۱
فلفل سبز شیرین ۱ عدد متوسط ۲۴ ۵.۵ ۱ ۰.۲ ۲.۹
فلفل قرمز شیرین ۱ عدد متوسط ۳۷ ۷.۲ ۱.۲ ۰.۴ ۵
خیار ۱ عدد متوسط ۱۸ ۱۰.۹ ۰ ۰.۳ ۰
کاهو ۱ عدد متوسط ۱۰۶ ۲۰.۶ ۷.۷ ۱.۹ ۷.۴
گوجه فرنگی ۱ عدد متوسط ۲۲ ۴.۸ ۱.۱ ۰.۲ ۳.۲
کرفس خرد شده ۱ لیوان ۱۲۰ گرم ۱۹ ۳.۶ ۰.۸ ۰.۲ ۲.۲
اسفناج خام ۱ لیوان ۳۰ گرم ۷ ۱.۱ ۰.۹ ۰.۱ ۰.۱
قارچ خرد شده ۱ لیوان ۷۰ گرم ۱۵ ۲.۳ ۲.۲ ۰.۲ ۱.۲
کدو ۱ عدد متوسط ۳۱ ۶.۶ ۲.۴ ۰.۴ ۳.۴
کدو تنبل خرد شده ۱ لیوان ۱۱۶ گرم ۳۰ ۷.۵ ۱.۲ ۰.۱ ۱.۶
بادمجان پوست کنده ۴۵۰ گرم ۱۱۰ ۲۶ ۴.۶ ۰.۹ ۱۰.۸

منبع