کالری انواع سبزیجات

جدول کالری سبزیجات مختلف | کم کالری سبزی‌جات

نام ماده غذاییمقدارکالریکربوهیدراتپروتئینچربیشکر
پیاز۱ عدد متوسط۴۴۱۰.۳۱.۲۰.۱۴.۷
گل کلم۱ لیوان ۱۰۰ گرم۲۵۵.۳۲۰.۱۲.۴
برگ کلم خرد شده۱ لیوان ۹۰ گرم۲۲۵.۲۱.۱۰.۱۲.۸
کلم قرمز خرد شده۱ لیوان ۷۵ گرم۲۲۵.۲۱.۱۰.۱۲.۵
کلم بروکسل۱ لیوان ۸۸ گرم۳۸۷.۹۳۰.۳۱.۹
کلم بروکلی۱ لیوان ۸۸ گرم۳۰۵.۸۲.۵۰.۳۱.۵
سیب زمینی۱ عدد متوسط۱۶۴۳۷.۲۴.۳۰.۲۱.۷
سیب زمینی شیرین۱ عدد متوسط۱۱۲۲۶.۲۲۰.۱۵.۴
تربچه۱ عدد متوسط۱۰.۲۰۰۰.۱
جعفری خرد شده۱ لیوان ۶۰ گرم۲۲۳.۸۱.۸۰.۵۰.۵
گشنیز۱ لیوان ۴ گرم۱۰.۱۰.۱۰۰
شاهی۱ لیوان ۵۰ گرم۱۶۲.۸۱.۳۰.۳۲.۲
نعنا۱ اونس ۲۸ گرم۱۲۱.۴۰.۸۰۰
هویج۱ عدد متوسط۳۰۵.۸۰.۶۰.۱۲.۹
زنجبیل خرد شده۱ لیوان ۲۴ گرم۱۹۴.۳۰.۴۰.۲۰.۴
سیر خام۱ حبه۴۱۰.۲۰۰
پیازچه خرد شده۱ لیوان ۲۵ گرم۱۰۲۰۰۱
فلفل سبز شیرین۱ عدد متوسط۲۴۵.۵۱۰.۲۲.۹
فلفل قرمز شیرین۱ عدد متوسط۳۷۷.۲۱.۲۰.۴۵
خیار۱ عدد متوسط۱۸۱۰.۹۰۰.۳۰
کاهو۱ عدد متوسط۱۰۶۲۰.۶۷.۷۱.۹۷.۴
گوجه فرنگی۱ عدد متوسط۲۲۴.۸۱.۱۰.۲۳.۲
کرفس خرد شده۱ لیوان ۱۲۰ گرم۱۹۳.۶۰.۸۰.۲۲.۲
اسفناج خام۱ لیوان ۳۰ گرم۷۱.۱۰.۹۰.۱۰.۱
قارچ خرد شده۱ لیوان ۷۰ گرم۱۵۲.۳۲.۲۰.۲۱.۲
کدو۱ عدد متوسط۳۱۶.۶۲.۴۰.۴۳.۴
کدو تنبل خرد شده۱ لیوان ۱۱۶ گرم۳۰۷.۵۱.۲۰.۱۱.۶
بادمجان پوست کنده۴۵۰ گرم۱۱۰۲۶۴.۶۰.۹۱۰.۸

منبع