کالری انواع ماهی

جدول کالری ماهی های مختلف | ماهی چقدر کالری دارد؟

کالری انواع ماهی fish

غذا با ماهی جزو سالم‌ترین انواع غذاهاست که به همه رده‌های سنی توصیه اکید میشود.

اما هرنوع ماهی چقدر کالری دارد؟

کالری ماهی های خام

نوعمیزان کالرینوعمیزان کالری
 اردک ماهی (100 گرم)88 شمشیر ماهی (100 گرم)120
 ازون برون (100 گرم)115 صدف (100 گرم)86
 خاویار (100 گرم)252 کیلکا (100 گرم)158
خرچنگ (100 گرم)87 کوسه (100 گرم)130
 سفره ماهی (100 گرم)117 گربه ماهی (100 گرم)105
 شاه ماهی (100 گرم)158 لابستر (100 گرم)90
میگو (100 گرم)106 ماهی سفید (100 گرم)134
 ماهی تن (100 گرم) 103 ماهی  قزل آلا (100 گرم)138
 ماهی حلوا (100 گرم)90 ماهی کپور (100 گرم)162
ماهی ساردین کنسرو شده در روغن (100 گرم)820 ماهی کفشک (100 گرم)90
ماهی سالمون قرمز نروژی (100 گرم)168 ماهی مرکب (100 گرم)175
 ماهی سرخو (100 گرم)100 ماهی هامور (100 گرم)92

کالری ماهی های بخار پز

ماهی خاردار بخار پز (100 گرم)117ماهی آزاد بخار پز (100 گرم)206
ماهی روغنی بخار پز (100 گرم)105نیزه ماهی بخار پز (100 گرم)155