عشق

عشق یعنی زیباترین حس برای داشتن چیزی که در کنارش لذت می‌برید.1 2 3 30

اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا