دعاهای ماه رمضان ramadan-prayers
دعای هر روز ماه مبارک رمضان

دعای شب های قدر

رمضان، ماه عبادت و بندگی و راز و نیاز با معبود جهان است در روایات اسلامی تاکید شده که در این ماه با توجه و خضوع بیشتر، نمازها را بجا آورند و از نمازهای مستحبی در شب و روز غفلت نورزند و بدین ترتیب با یک تمرین یک ماهه همه مومنین به عبادت خالصتری موفق می شوند و جانها به خدا نزدیک تر می گردد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این زمینه می فرماید: و هر کس در این ماه رمضان نماز مستحبی بجا آورد خداوند، برائت او را از اتش دوزخ خواهد نوشت.

در این قسمت سعی میکنیم ادعیه مخصوص ماه رمضان را برای شما عزیزان گردآوری کنیم.

دعای روز اول رمضان

دعای روز دوم رمضان

دعای روز سوم رمضان

دعای روز چهارم رمضان

دعای روز پنجم رمضان

دعای روز ششم رمضان

دعای روز هفتم رمضان

دعای روز هشتم رمضان

دعای روز نهم رمضان

دعای روز دهم رمضان

دعای روز یازدهم رمضان

دعای روز دوازدهم رمضان

دعای روز سیزدهم رمضان

دعای روز چهاردهم رمضان

دعای روز پانزدهم رمضان

دعای روز شانزدهم رمضان

دعای روز هفدهم رمضان

دعای روز هیجدهم رمضان

دعای روز نوزدهم رمضان

دعای روز بیستم رمضان

دعای روز بیست و یکم رمضان

دعای روز بیست و دوم رمضان

دعای روز بیست و سوم رمضان

دعای روز بست و چهارم رمضان

دعای روز بست و پنجم رمضان

دعای روز بیست و ششم رمضان

دعای روز بیست و هفتم رمضان

دعای روز بیست و هشتم رمضان

دعای روز بیست و نهم رمضان

دعای روز سی ام رمضان


دعای شهر رمضان

دعای توسل

دعای شب قدر


همچنین بخوانید:

سخنان بزرگان در مورد رمضان

متن در مورد ماه رمضان

شعر درباره ماه رمضان

اس ام اس رمضان