سخنان زیبا از ولتر

جملات ناب و زیبا ولتر

ولتر

سخنان ناب از ولتر

در بازی زندگی، انسان بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود.

زمانی یک جامعه دارای فضیلت اخلاقی است كه قانون، همه افراد جامعه را با یک چوب براند.

حكومت كشوری كه در آن گدایی به صورت حرفه در آید، بد و فاسد است.

در جامعه ای كه كارها برحسب استعداد تقسیم نشود، در حقیقت همه بی كارند.

عشق، نیرومند ترین سپاه است، زیرا در یک لحظه بر قلب و مغز و جسم حمله می كند.

عشق ابزاری است كه تمام دردسرهای كوچک را به یک دردسر بزرگ تبدیل می كند.

همه ما در یک مذهب مشتركیم و آن، ثروت است.

پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه برسد به دوری.

انجام حتی کوچکترین بدی برای دست یافتن به بزرگترین خوبی ها جایز نیست.

سرزمینی در جهان نیست که عشق از عاشقان شاعر نسازد.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین