سخنان اسکار وایلد

جملات ناب و زیبا اسکار وایلد

اسکار وایلد

سخنان ناب از اسکار وایلد

یک اسقف هشتاد ساله همان حرفی را می‌زند که در هیجده‌ سالگی در گوشش خوانده‌اند.

اساس خوش بینی خود خطر محض است.

زندگی بسیار مهم تر از آن چیزی است که به طور جدی در مورد آن صحبت شود.

خودت باش؛ بقیه افراد قبلا انتخاب شده اند.

عشق را در قلب خود نگه دارید. زندگی بدون عشق مانند باغ بدون آفتاب است که گل های آن مرده باشند.

خود را دوست داشتن، آغاز یک عشق در طول زندگی است.

یک بوسه می تواند زندگی یک انسان را نابود کند.

ثبات، آخرین پناهگاه افراد بی ذوق است.

دوستان واقعی از جلو به تو خنجر می زنند.

اخلاقیات فقط طرز نگرشی است که ما در مقابل افرادی که شخصا از آنها خوشمان نمی آید به کار می گیریم.