جملات لئو تولستوی

سخنان ناب و زیبا از لئو تولستوی

لئو تولستوی

موسیقی، شکل کوتاه شدۀ احساس است.

همه به تغییر دادن دنیا فکر می کنند، ولی هیچ کس به تغییر دادن خودش فکر نمی کند.

اگر می خواهی شاد باشی، شاد باش.

شکیبایی و زمان، قوی ترین جنگجویان هستند.

یکی از اولین شرایط شادمانی این است که ارتباط بین انسان و طبیعت نباید قطع شود.

تنها معنای زندگی، خدمت کردن به بشریت است.

انضباط، برای فاتحان ضروری است.

دوست داشتن، رحمت است؛ مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است.

به دوستانت خوبی کن، محبت شان نسبت به تو بیشتر می شود و به دشمنان خوبی کن تا دوست شوند.

انسان می‌تواند بدون کشتن حیوانات برای غذا زندگی کند و سالم بماند؛ بنابراین، اگر او گوشت بخورد، زندگی حیوانات را تنها به خاطر اشتهای خود از آن‌ها می‌گیرد.