طریقه ختم و توسل به ذکر ام البنین

یکی از ختم‌های مجرب برای حاجت ذکر ام البنین است، در ادامه طریقه ختم و توسل به ذکر ام البنین برای حاجت روایی برای علاقمندان تهیه شده است.

طریقه ختم و توسل به ذکر ام البنین برای حاجت روایی

روش‌های ختم و نوسل به ذکر امن البنین برای حاجت روایی به چندین صورت است. این روش‌ها توسط علمای دینی و بزرگان در کتب دینی موجود است که در ادامه ارائه می‌شود.


ختم صلوات و توسل به ذکر امن البنین برای حاجت

توسل به ذکر ام البنین برای حاجت به این ترتیب است که باید از روز چهارشنبه شروع کرده و به مدت چهل روز بعد از نماز صبح 135 صلوات به نیت حضرت فاطمه (س) فرستاده و به روح بانو ام البنین (س) هدیه کند. انشالله در چهلمین روز به حاجت خود می‌رسید.

سفارش شده است که در این ختم اهل منزل را مطلع نکرده و طی این مدت از گناه و معصیت دوری کند. بازداشتن چشم، زبان و گوش از گناه سفارش شده است.


توسل به حضرت ام البنین با ختم چهارده هزار صلوات

برای توسل به ذکر حضرت امن البنین ابتدا وضو گرفته و دهان را توسط گلاب خشبو کرد. سپس سه مرتبه صلوات فرستاده و به نیابت از حضرت ام البنین برای هر یک از معصومین هزار صلوات ذکر کرده و روح ایشان هدیه نمایید.


زیارت کربلا به نیابت از حضرت ام البنین برای حاجت روایی

ختم زیارت کربلا ام البنین به این ترتیب است هر زمان حاجت مهمی داشتید به نیابت از حضرت ام البنین به کربلا سفر کرده و ثواب این زیارت را به ایشان هدیه کنید. اگر امکان این زیارت برای شما میسر نیست می‌توانید هزینه سفر کسی را تامین کرده تا او به نیابت از حضرت ام البنین این زیارت را ادا کند.

همچنین بخونید: ذکر ایام هفته

ختم سوره یاسین به نیابت از ام البنین برای حاجت روایی


ختم سوره یاسین به نیابت از ام البنین برای حاجت روایی

ختم سوره یاسین به نیابت از حضرت ام البنین به این تریب است که از شب جمعه شروع کرده و به مدت هشت شب (تعداد اولاد حضرت زهرا (س) و حضر ام البنین) مابین نمازهای مغرب و عشا، سوره یاسین را قرائت کنید. به این نحو که:

در شب اول که جمعه است به نیابت از حضرت عباس (ع) سوره یاسین را تلاوت کرده و به روح خانم ام البنین هدیه کنید. پس نماز مغرب و قبل از خواندن نماز عشاء نیز زیارت حضرت ام البنین را بخوانید و بعد از آن به تعداد 135 صلوات به روح حضرت ام البنین هدیه کنید.

روز دوم مصادف با روز شنبه است که نیابت از عبدالله، فرزند دیگر خانم ام البنین سوره یاسین را قرائت کرده و به روح ایشان هدیه کنید. سپس بین نمازهای مغرب و عشا، زیارت ام البنین را بخوانید و با ذکر 135 صلوات به روح حضرت ام البنین هدیه نمایید.

روز سوم این ختم شب یکشنبه می‌شود. در این شب به نیابت از عثمان، پسر دیگر حضرت ام البنین سوره یاسین را تلاوت کرده و به روح حضرت ام البنین هدیه شود. سپس بین نمازهای مغرب و عشاء، زیارت حضرت ام البنین را بخوانید و 135 صلوات به روح ام البنین هدیه کنید.

روز چهام مصادف با دوشنبه می‌شود. در این شب به نیابت از جعفر، فرزند دیگر ام البنین سوره مبارکه یاسین را تلاوت کرده و به روح ایشان خوانده و سپس میان نمازهای مغرب و عشاء، زیارت حضرت ام البنین را بخوانید و بعد از آن  135 صلوات به روح ام البنین هدیه کنید.

در پنجمین روز که سه شنبه می‌شود به نیابت از حضرت زینب (س) سوره یاسین را تلاوت کنید و به روح حضرت ام البنین هدیه کنید. سپس بین نمازهای مغرب و عشاء، زیارت ام البنین خوانده شود و پس از آن 135 به صلوات به روح ایشان هدیه کنید.

ششمین شب مصادف با شب چهارشنبه است. در این شب به نیابت حضرت ام کلثوم (س) سوره یاسین قرائت و به روح حضرت ام البنین هدیه شود. سپس بین نماز مغر و نماز عشاء زیارت حضرت ام البنین خوانده شده و 135 ذکر صلوات به روح ایشان هدیه شود.

هفتمین روز مصادف با شب پنج شنبه می‌شود که در آن سوره یاسین را به نیابت از امام حسن (ع) بخوانید و به روح حضرت ام البنین هدیه کنید و بین نمازهای مغرب و عشاء، ذکر زیارت حضرت ام البنین خوانده شده و در انتها 135 ذکر صلوات به روح حضرت ام البنین هدیه کند.

هشتمین روز مقارن با شب جمعه است که به نیابت از امام حسین (ع) سوره یاسین را قرائت کرده و روح حضرت ام البنین هدیه شود و بین نمازهای مغرب و عشاء زیارت حضرت ام البنین خوانده شود و 135 مرتبه ذکر صلوات به روح این بانو هدیه شود.

همچنین بخونید: ذکر روز پنجشنبه

سخن آخر

در این پست به طریقه ختم و توسل به ام البنین ارائه شد. فاطمه بنت حزام مشهور به حضرت ام البنین، از همسران حضرت علی (ع) و مادر حضرت عباس (ع)، عبداالله جعفر و عثمان بود که همه در روز عاشورا شهید شدند. ایشان به ائمه معصوم ارادت خاصی داشتند و اهل بیت نیز برای این بانو احترام خاصی قائل بودند. بزرگان شیعه به توسل بر ایشان برای حاجت گرفتن سفارش کرده‌اند و موارد بسیاری از حاجت روایی با توسل به ذکر ام البنین ذکر شده است.