دعای رفع نحسی قمر در عقرب 

اگر نگران نحسی قمر در عقرب هستید و به دنبال دعای رفع نحسی قمر در عقرب می‌باشید. این مطلب از آلامتو را تا انتها دنبال کنید.

دعای رفع نحسی قمر در عقرب

قمر در عقرب پدیده ای است نجمی که در ساعت معینی کره ماه در برج عقرب یا در مقابل صورت فلکی قرار می‌گیرد. برخی از علما درباره تاثیر قمر در عقرب برای رویدادهای زمینی متفق القول نیستند و چنین چیزی را به لحاظ عقلی قابل اثبات نمی‌دانند. هر چند که اصل ارتباط اتفاقاتی که روی زمین می افتد با وضعیت ستارگان پذیرفتنی است. فقهای شیعه انجام برخی امور از جمله سفر، خواندن صیغه ازدواج را در صورت قمر در عقرب بنا بر روایت امام صادق مکروه دانسته اند.

در ادامه این مطلب از آلامتو می‌گوییم دعای رفع نحسی قمر در عقرب چگونه است و چگونه نحسی قمر در عقرب را از بین ببریم.

همچنین بخوانید: قمر در عقرب و کارهای ممنوعه در قمر در عقرب

دعا رفع نحسی قمر در عقرب مجرب

برای رفع نحسی قمر در عقرب توصیه شده است که در روز شروع قمر درعقرب 3 مرتبه ، دعای حوقله سبعه را خوانده شود تا چنانچه در ایام قمر در عقرب مجبور به پیگیری و انجام کارهای مهمی از زندگی شد، نحوس بودن قمر در عقرب را بطور کامل دفع گردد. دعای حوقله سبعه برای دفع نحسی قمر در عقرب به ترتیب زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم، لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ الاّ بِاللهِ اُفرِّجُ بِها کُلِّ کُربَهِ لا حَولَ و لا قُوَّهِ الاّ بِالله اُحِلُّ بِها کُلِّ عُقدَهِ، لا حَولَ و لا قُوَّهَ الاّ بِالله اَجلو بها کلّ ظلمه، لا حول و لا قُوَّهَ اِلاّ بِالله؛ اَفتَحُ بِها کُلِّ باب، لا حَولَ و لا قُوَّهِ الاّ بالله اَستَعینُ بِها عَلى کُلِّ شِدَّهِ و مُصیبَهِ، لا حَولَ و لا قُوَّهِ الاّ بِالله اَستَعینُ بِها عَلى کُلِّ اَمرِ یَنزُلُ بی، لا حَولَ و لا قُوَّهِ الاّ بِالله اَعتَصِمُ بِها مِن کُلِّ مَحذُور اَحاذِرهُ . اَسئَلُکَ یا رَبِّ اَن تُصَلِّیَ عَلى محمّد و آل محمد و أهلِ بَیتِهِ الطّاهِرین بِخَفیِّ لُطفِکَ یا ذاالجَلالَ و الاِکرام، آمین آمین یا ربّ العالمین.


چگونه نحسی قمر در عقرب را از بین ببریم؟

طبق نظر برخی مراجع تقلید شیعه می‌توان برای رفع نحسی قمر در عقرب از دعا و صدقه دادن بهره مند شد.


احکام شرعی درباره ایام قمر در عقرب

طبق دستوری فقهای شیعه انجام برخی از امور در ایام قمر در عقرب نفی شده است از جمله:

  • فقهای شیعی با اتکا به روایت امام صادق علیه السلام، ازدواج در زمان قمر در عقرب مکروه است. منظور از ازدواج بستن عقد است و شامل جشن ازدواج و عروسی نمی شود.
  • علامه مجلسی در کتاب حلیه المتقین، امیزش در هنگام قمر در عقرب را مکروه دانستند.
  • طبق روایت امام صادق علیه السلام، مسافرت رفتن در هنگام قمر در عقرب مکروه است. برخی از فقیهان از جمله محقق کرکی حتی رفتن به سفر حج را در ایام قمر در عقرب مکروه شمرده اند.
  • حجامت کردن در چهارشنبه ای که قمر در عقرب باشد نیز مکروه محسوب می شود.

باورها درباره قمر در عقرب

صورت فلکی عقرب به خاطر وجود ستاره سرخ قلب العقرب، از نظر گذشتگان بد یمن بوده است و پدیده قمر در عقرب همراه با حادثه ای شوم پنداشته می‌شده است. به همین علت در این ایام از انجام کارهای مهم پرهیز می‌کردند. این پدیده حتی در سنگ نگاره های باستانی نیز ثبت شده است. همچنین دانشمندانی مثل ابوریحان بیرونی، ذکریای رازی و شرف الدین مسعودی در آثار خود اشاراتی به این پدیده نجومی داشتند.

همچنین بخوانید: در روزهای قمر در عقرب چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟

جدول قمر در عقرب سال 1402

جدول قمر در عقرب سال 1402


سخن آخر

در این مطلب از آلامتو به معرفی دعای رفع نحسی قمر در عقرب پرداختیم و شرح دادیم که چگونه نحسی قمر در عقرب را از بین ببریم. برای اینکه بدانید چه روزی قمر در عقرب اتفاق می افتد می توان به تقویم‌های نجومی اعتماد کرد.