سخنان آبراهام لینکلن

جملات ناب و زیبا آبراهام لینکلن

سخنان آبراهام لینکلن

سخنان ناب از آبراهام لینکلن

آبراهام لینکلن (متولد 12 فوریه 1809 – متوفی 15 آپریل 1865) شانزدهمین رییس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که از ماه مارچ 1861 تا زمان مرگش در آپریل 1865 این عنوان را به عهده داشت.

لینکلن در طول جنگ‌ داخلی آمریکا رهبری ایالات متحده را بر عهده داشت. این جنگ‌ از خونین ترین جنگ‌های آمریکا بود که بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی، قانونی و اجتماعی را برای این کشور به دنبال داشت. در طول سال‌های جنگ، آبراهام لینکلن توانست یکپارچگی ایالات متحده را حفظ نماید و این کشور را از تجزیه نجات دهد.

همچنین منسوخ نمودن برده‌داری، قدرتمند ساختن دولت فدرال و مدرن‌‌سازی اقتصادی از بزرگترین دستاوردهای ریاست جمهوری او بوده است.


 1. همه مردم از تعارف خوششان می آید

  سخنان آبراهام لینکلن

 2. هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز

  سخنان آبراهام لینکلن

 3. اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را

 4. به این نکته پی برده ام که بیشتر مردم آنقدر شاد هستند

 5. که ذهن شان را نیز وادار می سازند این گونه باشد

 6. آزادی یعنی اینکه می خواهم نه برده باشم و نه برده دار

  سخنان آبراهام لینکلن

 7. من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد

  سخنان آبراهام لینکلن

 8. مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.

  سخنان آبراهام لینکلن

 9. اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.

 10. ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، تنها یک برزخ است.

 11. زمین خوردن، شکست خوردن نیست

 12. از زمین بلند نشدن، شکست خوردن است.

 13. همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم

 14. حاضر نیستم آقای کسی باشم

 15. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.

 16. کشتن گنجشک ها، کرکس ها را ادب نمی کند.

 17. لبخند، بیش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ی آن جاودانی است.

 18. هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم

 19. رنج و غصه را برای خودت بپذیر و رفاه و آسایش را برای همه .

 20. پدرم به من کار کردن را آموخت، نه عشق و علاقه به کار را.

 21. من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که

 22. اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم

 23. دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن ، وجدان و قلب من است.

 24. به همه اعتماد داشتن خطرناک است

 25. به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است

 26. گامهای من رو به جلو همواره آرام بوده اند

 27. این را خودم می دانم، اما هرگز هیچ گامی را رو به عقب برنداشته ام

 28. کسی که “امروز” از “دیروز” آگاهتر نباشد، انسان خردمندی نیست.