سخنان آبراهام لینکلن

جملات ناب و زیبا آبراهام لینکلن

abraham-lincoln آبراهام لینکلن

سخنان ناب از آبراهام لینکلن

 1. همه مردم از تعارف خوششان می آید

 2. هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز

 3. اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را

 4. به این نکته پی برده ام که بیشتر مردم آنقدر شاد هستند

 5. که ذهن شان را نیز وادار می سازند این گونه باشد

 6. آزادی یعنی اینکه می خواهم نه برده باشم و نه برده دار

 7. من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد

 8. مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.

 9. اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.

 10. ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، تنها یک برزخ است.

 11. زمین خوردن، شکست خوردن نیست

 12. از زمین بلند نشدن، شکست خوردن است.

 13. همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم

 14. حاضر نیستم آقای کسی باشم

 15. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.

 16. کشتن گنجشک ها، کرکس ها را ادب نمی کند.

 17. لبخند، بیش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ی آن جاودانی است.

 18. هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم

 19. رنج و غصه را برای خودت بپذیر و رفاه و آسایش را برای همه .

 20. پدرم به من کار کردن را آموخت، نه عشق و علاقه به کار را.

 21. من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که

 22. اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم

 23. دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن ، وجدان و قلب من است.

 24. به همه اعتماد داشتن خطرناک است

 25. به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است

 26. گامهای من رو به جلو همواره آرام بوده اند

 27. این را خودم می دانم، اما هرگز هیچ گامی را رو به عقب برنداشته ام

 28. کسی که “امروز” از “دیروز” آگاهتر نباشد، انسان خردمندی نیست.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین