معنی اسم عثمان

نام عثمان به چه معناست؟

عثمان :  (عربي) 1- جوجه هوبره؛ 2- (اَعلام) 1) عثمان ابن عفان [قرن اول هجری] سومين خليفه‌ي مسلمانان [23-35 قمری]، صحابی و داماد پیامبر اسلام(ص). در زمان او قرآن گردآوری شد. سرانجام در جریان یک شورش کشته شد. 2) عثمان نام سه تن از شاهان عثمانی. عثمان اول: بنیانگذار و نخستین شاه [699-726 قمری] از سلسله‌ي شاهان عثمانی؛ عثمان دوم: [1027-1031 قمری] که با برکنار کردن عمویش سلطنت را تصاحب کرد. در صدد برانداختن چهریها برآمد، ولی آنان پیشدستی کردند و او را از میان بردند؛ عثمان سوم: [1168-1171 قمری] شاه از سلسله‌ي شاهان عثمانی. 3) عثمان ابن سعید عمری [زنده در سال260 هجری] نخستین نایب از نایبهای چهارگانه‌ي امام دوازدهم شیعیان.اسم عثمان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار عثمان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام عثمان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن عثمان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به عثمان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به عثمان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با عثمان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن عثمان

نام های دخترانه بر وزن عثمان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید