فال گروه خونی O

طالع بینی شخصیت براساس گروه خونی اوی مثبت و منفی

طالع بینی شخصیت براساس گروه خونی اوی مثبت و منفی

اشخاصی که دارای گروه خونی O هستند، از لحاظ فطری و طبیعی، آدم هایی خوش بین، زنده دل پر تحرک و تا حدودی سر و زبان دار به حساب می آیند و به خوبی می‌توانند با فراز و فرودهای زندگی کنار بیایند و به اصطلاح گلیم خود را از آب بیرون بکشند.


شخصیت گروه خونی او

آنها همواره سعی دارند با اوضاع پیش بروند، و برایشان واقعا دم غنیمت است. در صورت لزوم انسانهایی با اراده و صمیمی هستند، تسلط خوبی بر اعصاب خود دارند و در برابر مشکلات حتی اگر خیالی بزرگ باشد، استقامت و خونسردی کامل نشان میدهند.

اغلب دلشان می‌خواهد خوب زندگی کنند و از همه جنبه‌ها و جهات زندگی لذت ببرند، چندان دربند جمع آوری پول و ثروت نیستند.

از کینه جویی و انتقام گرفتن تا جایی که ممکن باشد، پرهیز دارند. به همین جهت، اشخاص پاک طینت و خوش قلب محسوب می‌شوند.

راه و رسم کار و زندگی را خوب می‌شناسند و می‌دانند مسئولیت یعنی چه، تدبیر و کارآیی بسیار زیادی دارند. و چنین به نظر میرسد که اصولا مدیر خلق شده اند.


طالع بینی بر اساس سایر گروه های خونی

گروه خونی A گروه خونی B
گروه خونی AB گروه خونی O

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خون | تعبیر خواب خونریزی