فال گروه خونی AB

طالع بینی شخصیت براساس گروه خونی آ ب مثبت و منفی

طالع بینی شخصیت براساس گروه خونی آ ب مثبت و منفی

تجزیه و تحلیل شخصیت و روحیات کسانی که در این گروه قرار دارند، کار بسیار سختی است. زیرا آ نها معمولا موجوداتی حساس، زود رنج و اسیر احساسات، عواطف، رویا و غرایز خویش هستند.


شخصیت گروه خونی آ ب

به همین جهت غالبا نا متعادل و بی ثبات به نظر میرسند ، حال آن که واقعا این طور نیستند. این عده معمولا آرامش درونی ندارند و اغلب اوقات، واکنش هایی متضاد و دور از انتظار از خود بروز میدهند و در میان آنها افراد خود دار و دارای اراده قاطع، خیلی کم یافت می‌شود.

بعضی هایشان به طور واقعی به خود اطمینا ن ندارند و دائم دنبال کسی می گردند تا به وی تکیه کنند.

پیوسته از قابلیت ها و استعدادهای خود تردید دارند و از نوعی نگرانی یا کشمکش روحی رنج می‌برند و گاهی هم بر اثر همین بحرانهای روحی، دچار خسارتهایی می‌شوند و حاصل سال ها رنج و زحمت خود را از دست می‌دهند.

به طور کلی، در وجود این گروه از افراد، دو شخصیت متفاوت نهفته است.

گاهی بسیار پرشور و حرارت هستند و زمانی به محض برخورد با مانع یا مشکلی کوچکی برخودشان را کاملا می بازند و به دنیای تنهایی و انزوا پناه می‌برند.

این افراد، روحی انعطاف پذیر، هوشی سرشار و ذوقی قابل ملاحظه دارند. لیکن به زحمت می‌توانند خود را با محیط تطبیق دهند و به اصطلاح همرنگ جماعت شوند.

با این اوصاف در میدان دوستی آدم های بسیار موفقی هستند و خوب میدانند دوستانشان را چگونه تحت تاثیر کمالات ظاهری و باطنی خویش قرار دهند.

گشاده دستی و علو همت این گروه حد و حصری ندارد. معمولا از بذل و بخشش لذت می برند و هیچگاه هم پشیمان نمی شوند. به طور ذاتی آدمهایی مهربان و انسان دوست هستند.


طالع بینی بر اساس سایر گروه های خونی

گروه خونی A گروه خونی B
گروه خونی AB گروه خونی O

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خون | تعبیر خواب خونریزی