فال گروه خونی A

طالع بینی شخصیت براساس گروه خونی آ مثبت و منفی

فال گروه خونی a مثبت

کسانی که گروه خونی A دارند، در طول حیاتشان تا حد زیادی تغییر اخلاق و روحیه میدهند. گاهی تیزهوش ، مبتکر و پرکارند و گاهی تحت تاثیر افکار و نقشه‌های دیگران قرار می گیرند.


شخصیت گروه خونی آ

زمانی سرشار از شوق، شور و حرارت به نظر می‌رسند و زمانی دیگر، سرد، افسرده و منزوی هستند. چنان که گویی اصلا با وقایع اطراف خویش هیچگونه ارتباطی ندارند. حتی گاهی نسبت به آن چه در خانه‌شان می گذرد نیز بی اعتنایی نشان می دهند. به همین جهت ، شناختن شخصیت پیچیده و غریب آنها چندان ساده نیست.

صاحبان گروه خونی آ، معمولا افرادی کم رو و تاثیر پذیرند. در مقابل افراد ناشناس هرگز جانب احتیاط و ملاحضه کاری را از دست نمی‌دهند. خیلی دیر با اشخاص دوست می‌شوند و زیاد به کسی اعتماد نمی کنند.

از لحاظ روحی بسیار آسیب پذیر هستند و نمی‌توانند انتقاد و نامهربانی را به آسانی تحمل کنند. بی عدالتی و ناسپاسی لطمات شدیدی به آنها می‌زند.

گاهی می‌توانند در لاک خود فرو بروند. و در تنهایی و خاموشی رنج می‌برند و گاهی می‌برند و گاهی حالت دفاعی به خود می‌گیرند و با صداقت عکس العمل نشان می‌دهند. گاهی هم به راهنما یا مشاوری احتیاج دارند تا آن ها را در انتخاب واکنش و رفتار صحیح یاری دهد.

این گروه از دورویی متنفرند. اهل تظاهر، چاپلوسی و دروغ نیستند. در محیط های هماهنگ و خالی از ریا و تزویر احساس آسودگی و سعادت می‌کنند، همیشه دست به عصا هستند و با ریسک کردن میانه خوبی ندارند و چون غالبا از شکست می ترسند، هیچ وقت بدون مطالعه و سرسری دست به کاری نمی‌زنند.

دیر تصمیم می گیرند و معمولا برای شروع هر کاری وسواس به خرج می دهند. ا ما وقتی عزمشا ن را جزم شود ، دیگر خودشا ن را به عقب نمی‌کشند.

وجدان و احساس مسئولیت آنها قابل تحسین است و برای مشاغل حساس شایستگی دارند.


طالع بینی بر اساس سایر گروه های خونی

 گروه خونی A گروه خونی B
 گروه خونی AB گروه خونی O

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خون | تعبیر خواب خونریزی