the-worlds-most-popular-running-routes-visualized

نقشه‌ محبوب‌ترین مسیرهای سراسر جهان با استفاده از رهگیری مجازی مسیرهای طی‌شده توسط دوندگان، آشکارسازی شدند.

به گزارش آلامتو به نقل از ایسنا، این رهگیری‌ها با استفاده از نرم‌افزار Runkeeper انجام شده بود و بر اساس این نقشه‌ها، دوندگان ترجیح می‌دهند نزدیک آب‌ها بدوند.

نقشه‌های ارائه‌شده مسیرهایی را نشان می‌دهند که دوندگان در بزرگ‌ترین شهرهای جهان از آنها استفاده می‌کنند.

Paris

London

London

paris

Los-Angeles

Los-Angeles

New-York

New-York

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید