جملات ویلیام شکسپیر

سخنان ناب و زیبا از ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر

سخان ناب از ویلیام شکسپیر

من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می ­دهد.

همیشه کار کنید و بکوشید تا جامه افتخار و عظمت را بپوشید؛ همیشه در نظر داشته باشید که افتخارات تازه‌ای به دست آورید زیرا افتخارات گذشته همچون شمشیری است که زنگ زده و از رونق افتاده باشد.

همیشه حرف حق را بدون بیم بیان کن و شیطان را خجل ساز.

سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصایب زندگی لبخند زند.

اندیشه‌ها، رؤیاها، آه‌ها، آرزوها و اشک‌ها از ملازمان جدایی‌ناپذیر عشق می‌باشند.

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.

آن کس که جرأت انجام کارهای شایسته دارد، انسان است.

خوبی زیادی هم بد از آب درمیاد.

وزن دشمن را بیشتر از آنچه به نظر می ­آید حساب کن.

شیطان برای رسیدن به مقصودش به کتاب آسمانی هم استناد می کند.