جملات والت دیزنی

سخنان زیبا و ناب والت دیزنی

والت دیزنی

سخان ناب از والت دیزنی

من همیشه سعی می کنم به طرف خوش بینانۀ زندگی نگاه کنم، ولی آنقدر واقع بین هستم که بدانم زندگی موضوعی پیچیده است.

تمام سختی هایی که در زندگی داشته ام، همۀ مشکلات و موانع، مرا قوی تر کرده است.

چرا نگرانی؟ اگر نهایت تلاش خود را کرده باشی، نگران بودن آن را بهتر نمی کند.

از بین تمام ابتکارات ما برای ارتباط جمعی، تصاویر همچنان قابل فهم ترین زبان در دنیا را سخن می گویند.

به نقطه ای می رسی که دیگر برای پول کار نمی کنی.

اول، فکر کن؛ دوم، باور داشته باش؛ سوم، رویاپردازی کن؛ چهارم، شجاعت داشته باش.

هر چه بیشتر خودت را دوست داشته باشی، کمتر شبیه کس دیگری هستی، و این تو را منحصر به فرد می کند.

می توانی خارق العاده ترین مکان در جهان را در رویاهایت طراحی کنی و بسازی، ولی برای تبدیل رویایت به واقعیت نیاز به مردم داری.

اگر بتوانید چیزی را تصور کنید، می توانید انجامش دهید.

راه شروع کار این است که صحبت کردن را تمام کنید و کار را آغاز کنید.