جملات زیبای افلاطون

سخنان ناب و زیبا افلاطون

افلاطون

سخنان ناب از افلاطون

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است.

هیچ کوچک را حقیر مشمارید؛ باشد که از شما فزونی یابد.

نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند.

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.

زینت انسان سه چیز است: علم، محبت و آزادی.

از آنان که هیچ ندارند، چگونه می‌توان چیزی بیرون کشید؟

هر کاری زمانی دارد که اگر در آن زمان انجام نیابد، زمان، از دست رفته است.

زیاده‌روی در آزادی، به ناچار منجر به زیاده‌روی در بندگی خواهد شد؛ چه در فرد، چه در حکومت.

اگر در جایی از شهر، تهی دست یافت شود، در همان نزدیکی، دزد و جیب‌بر و دشمن مقدسات و هر گونه بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود.

بدی کردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، کار آدم دادگر نیست؛ بلکه کار شخص ستمگر است.