جملات مریلین مونرو

سخنان ناب و زیبای مریلین مونرو

مریلین مونرو

سخنان ناب از مریلین مونرو

این که بخواهی شخص دیگری باشی هدر دادن فردی است که هستی.

اگر من همه قوانین را رعایت کرده بودم هیچ وقت به هیچ کجا نمی رسیدم.

اگر بتوانی یک زن را بخندانی، می توانی او را وادار به انجام هر کاری کنی.

هیچ وقت نمی دانی زندگی چه شکلی است، تا وقتی که آن را زندگی کرده باشی.

من زندگی می کنم که موفق شوم؛ نه این که تو یا کس دیگری را راضی کنم.

بهتر است که به تنهایی ناراحت باشی تا اینکه در کنار کس دیگری ناراحت باشی.

ترس احمقانه است؛ افسوس هم همینطور.

همه ما باید قبل از پیر شدن زندگی خود را شروع کنیم؛ ترس و پشیمانی احمقانه است.

من فکر می کنم عشق و کار تنها چیزهایی هستند که واقعا برای ما اتفاق می افتند.

همه ما ستاره هستیم و لیاقت داریم که بدرخشیم.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین