جملات ارنست همینگوی

سخنان زیبا و ناب ارنست همینگوی

ارنست همینگوی

سخنان ناب از ارنست همینگوی

بهترین راه برای اینکه بفهمی آیا می توانی به کسی اعتماد کنی این است که به او اعتماد کنی.

سخنان ارنست همینگوی

قسمت سخت نوشتن یک رمان، تمام کردن آن است.

هیچ وقت با کسی که او را دوست نداری، سفر نکن.

بهترین نوشته های ارنست همینگوی

شهامت، حفظ وقار در شرایط تحت فشار است.

جملات زیبای ارنست همینگوی

هیچ گلی عطر، رنگ و زیبایی مادر را ندارد.

نیازی نیست انسان ها را امتحان کنید کمی صبر کنید خودشان امتحان شان را پس می دهند.

شادمانی در افراد باهوش کمیاب ترین چیزی است که می شناسم.

بهترین جملات همینگوی

هر کس در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرف های خود را به او بزند؛ آزادانه و بدون رودربایسی و خجالت. به راستی انسان از تنهایی دق می کند.

در دنیا هیچ دوستی معتمد تر از کتاب یافت نمی شود.

بهترین جملات و نوشته های ارنست همینگوی

انسان برای شکست ساخته نشده است.