سخنان زیبا از ارسطو

جملات زیبا و ناب از ارسطو

سخنان زیبا از ارسطو

سخنان ناب از ارسطو

دوست ، خود ثانی است.

رفتارهای انسان ها معلول یکی یا چندتا از علت های زیر است :شانس ، طبیعت ، اظطرار ، عادت ، عقل ، احساسات و هیجانات و آرزو .

هر شغلی که بابتش دستمزد دریافت شود ، ذهن را می مکد و می فراساید.

بزرگی در تصاحب افتخار نیست بزرگی در آن است که بدانی شایسته آنی.

کسب دانش بهترین توشه سفر به پیری است.

خوشبختی در دست خود ماست.

طنز تنها آزمون جاذبه است و جاذبه طنز ، برای موضوعی که فاقد آن است ، شبهه انگیز استو شوخی ای که فاقد آزمون جدی باشد ، شوخ طبعی دروغین است.

در عرصه زندگی انسانی افتخارات و پاداش ها نصیب کسانی می شود که از خود شایستگی نشان می دهند.

نظام جامعه در عدالت متمرکز می شود.

نشانه دانش آموختگی ذهن آن است که فکری را در خود بپروراند بی آنکه آن را بپذیرد.

شایسته نیست که مردان جوان شعارهای اخلاقی بدهند.

قانون ، ذهن بدون عقل است .

انسانی که در اجتماع به کمال رسیده باشد بهترین حیوانات است و اگر بدون قانون و بدون عدالت زندگی کند ، مخوف ترین جانوران است.

انسان ها شایستگی های خاص را با انجام مداوم اعمالی خاص بدست می آورند با انجام اعمال عادلانه ، عادل خواهید شد ، با عمل به خویشتنداری ، خویشتندار خواهید شد و با شجاعانه رفتار کردن ، شجاع خواهید شد.

لذت بردن از شغل ، موجب کمال کار می شود.

فقر ، پدر انقلاب و جنایت است.

خدایان هم شیفته شوخی اند.

تنها وضعیت پایدار آن است که همه انسان ها در مقابل قانون برابر باشند.

.برای گرفتن تصمیمی رضایت بخش به سود حقیقت ، باید داور بود ، تا طرف دعوا.

درک کردن یعنی رنج کشیدن.

جوانان در وضعیت سرخوشی مدام قرار دارند ، زیرا جوانی شیرین است و آنها در حال رشداند.

دانش بهترین ذخیره پیری است.

امیذد رویایی در بیداری است.

بداقبالی نشان می دهد چه کسانی واقعاً دوست نیستند

دانش بهترین ذخیره ی پیری است.

.امید رویای در بیداری است.

من این را از فلسفه به دست آورده ام :من کاری را که دیگران از ترس قانون

انجام می دهند ، بدون آن که به من دستور داده باشند ، انجام می دهم.

دروغگویان ، حتی اگر راست بگویند کسی باورشان نمی کند.

دوست چیست ؟ روح واحدی در دو جسم .

در نظر من کسی که بر آرزوهایش غلبه کند ، شجاع تر از کسی است که بر دشمنش غلبه کند.

همه ی انسانها به طور فطری خواستار دانستن هستند .

آن چیزهایی را که باید بگیریم تا انجام شان دهیم ، با انجام دادن شان یاد می گیریم.

شکست راه های بسیار دارد ، حال بسیار دارد ، حال آن که موفقیت تنها یک راه دارد.

با آمدن یک چلچله تابستان نمی شود.

پرهزکاری اقتضا می کند دوستانمان را حقیقتاً گرامی بداریم.

آگاهی نسبت به درک و تفکرمان ، آگاهی از هستی مان است.

لذت بردن از آنچه باید ، و بیزاری از آنچه باید ، موجب علو شخصیت است.

می جنگیم تا در صلح زندگی کنیم.

دومین کار آن است که کم ترین بدی را مرتکب شویم

تنها شناخت فضیلت کافی نیست ، بلکه باید آن را به دست آوریم و به آن عمل کنیم.

بدون دوست ، هیچ کس دلش نمی خواهد زنده باشد ، حتی اگر همه ی چیزهای خوب دیگر را داشته باشد.

در تمام پدیده های طبیعت چیزی حیرت انگیز وجود دارد.

حتی زمانی که قوانین تدوین می شوند ، نباید همواره تغییر ناپذیر بماند.

زمان همه چیز را خرد می کند ، همه چیز تحت قدرت زمان فرسوده می شود و با گذشت زمان فراموش می شوند.

دولت ، اجتماعی ساده با مکانی مشترک نیست که برای پیشگیری از جرایم مشترک و برای مبادلات ایجاد شده باشد.

انسان خواستار خیربه طور اعم است و نه فقط آنچه پدرانش داشتند.

کسی که نتواند در بین جمع زندگی کند ، یا خود را کافی بداند و نیازی به جمع نداشته باشد ، یا جانوری وحشی ست یا یکی از خدایان است.

اگر آزادی و برابری چنانچه بعضی می پندارند اسل دموکراسی است ، زمانی تمام و کمال به دست خواهند آمد که همه ی افراد به طور مساوی در حکومت سهیم باشند.

خاصیت آرزو آن است که هرگز بر آورده نشود و اغلب مردم تنها به خاطر بر آوردن آرزوهاشان زنده اند.

0قانون نظم است و قانون خوب نظم خوب است.

انسان ذاتاً یک حیوان سیاسی است .

طبیعت هرگز عمل بی فایده انجام نمی دهد .

اساس یک دولت دموکراتیک آزادی است.

کسانی باید حکومت کنند که بهتر از همه بتوانند.

شروع خوب ، نیمی از انجام است.

یک عدم امکان مساعد، بهتر از یک امکان غیر قابل قبول است.

کلیت چیزی است که آغاز ، میانه و پایان داشته باشد.

بدی انسان ها را به یکدیگر نزدیک می کند.

هنگامی که مخاطب عموم باشند ، سادگی باعث می شود مردم دانش نیاموخته تاًثیر گذارتر از مرد دانش آموخته شود0خشنگین شدن شدن آسان است، همه میتوانند اما خشمگین شدن نسبت به شخص درست ، به منظور درست، و به شیوه ی درست آسان نیست و همه کس نمی تواند.

خوشبختی متعلق به کسی است که خود کفا باشد.

در میان همه ی فضیلت ها ، آزادمنشی را از همه بشتر دوست دارند.

برای مورد انتقاد قرار نگرفتن فقط یک راه وجود دارد: کاری نکنیم، چیزی نگوییم و چیزی نباشیم.