معنی اسم وادی

نام وادی به چه معناست؟

وادی :    (عربي) 1- (به مجاز) سرزمین؛ 2- فضای ذهنی ای که برای چیزی تصور می شود؛ 3- بیابان؛ 4- فضا، مکان، جایگاه؛ 5- (در قدیم) زمین میان دو کوه؛ دره؛ 6- آب جاری فراوان، رود.اسم وادی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار وادی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام وادی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن وادی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به وادی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به وادی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با وادی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن وادی

نام های دخترانه بر وزن وادی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید