معنی اسم نامی

نام نامی به چه معناست؟

نامی :    (منسوب به نام)، 1- (به مجاز) مشهور، معروف؛ 2- (در قديم) محبوب، گرامي؛ 3- (در عربي) (اسم فاعل از نموّ و نَماء) به معني نمو كننده، بالنده، روينده.اسم نامی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نامی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نامی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نامی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نامی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نامی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نامی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نامی

نام های دخترانه بر وزن نامی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید