معنی اسم کاوش

نام کاوش به چه معناست؟

كاوش :   (اسم مصدر از كاويدن)، 1- جستجو، بررسي و تحقيق؛ 2- (در قديم) (به مجاز) ستيزه، رخنه و نفوذ.اسم کاوش

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کاوش ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کاوش چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کاوش از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کاوش تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کاوش بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کاوش به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کاوش

نام های دخترانه بر وزن کاوش به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید