معنی اسم شهریار

نام شهریار به چه معناست؟

شهریار : 1- پادشاه، شاه؛ 2- (در قديم) حاكم، فرمانروا؛ 3- (اَعلام) 1) پسر خسرو پرویز از شیرین و پدر یزدگرد سوم ساسانی؛ 2) (در شاهنامه) پسر برزو، نواده‌ي رستم؛ 3) محمّدحسین شهریار [1285-1367 شمسی] شاعر ایرانی، از مردم آذربایجان، سراینده‌ي شعر به فارسی و ترکی آذری، از جمله منظومه‌ي ترکی به نام سلام به حیدربابا و دیوان شعر فارسی؛ 4) عنوان ترجمه‌ي فارسی کتابی از ماکیاولی درباره‌ي اصول سیاسی و آیین کشورداری؛ 5) نام شهرستانی در جنوب استان تهران.اسم شهریار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شهریار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شهریار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شهریار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شهریار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شهریار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شهریار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شهریار

نام های دخترانه بر وزن شهریار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. رهرو

    شهریار دادگر / شهریار جهان / شهریار زمان / نیک شهریار / مهربان شهریار / شهریار جانان / شهریار همگتان ( معنی : شاه استان همگتانه / شاه دارنده دانش ) = ترکیبهای اسمی

نظر خود را بیان کنید