اسم ترکی پسرانه


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم ترکی پسرانه

مهرتاش

مِهرتاش : (فارسي ـ تركي) [مِهر = مهرباني، محبت + تاش (تركي) (= داش) اين…

ايليار

ايليار : (تركي ـ فارسي) دوست و رفيق ايل، يار و ياور ايل، كسي كه…

ايلياد

ايلياد :  (تركي ـ فارسي) 1- ياد ايل، به ياد ايل؛ 2- (در يوناني) منظومه‌ي…

ايلشن

ايلشَن : (تركي) (= الشن)، ( اِلشن.

امیرپاشا

اميرپاشا : (عربي ـ تركي) از نام‌هاي مركب، ( امير و پاشا. اسم های خاص…

امیربهادر

اميربهادر : (عربي ـ تركي) 1- پادشاه شجاع و دلاور، امير دلير، سردار شجاع؛ 2-…

امیرارسلان

اميرارسلان : (عربي ـ تركي) 1- (به مجاز) امير و پادشاه شجاع و دلير؛ 2-…

الیار

اليار : (تركي ـ فارسي) يار و ياور ايل، دوست و رفيق ايل، يار شهر…

الشن

اِلشن : (تركي) شادي ايل، حاكم، رهبر، حكمران يك منطقه.

اکتای

اُكتاي :  (تركي) 1- (اَعلام) نام پسر چنگيز؛ 2- (در تركمني) نامدار، مشهور، بزرگ زاده،…

افشار

اَفشار : (تركي) 1- معاون و شريك؛ 2- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه شور…

اصلان

اَصلان : (تركي) (= اسلان) شير، شير بيشه. اميراصلان : (عربي ـ تركي) پادشاه چون…

ارسلان

اَرسلان : (تركی) 1- شیر، شیر درنده، اسد؛ 2- از نامهای خاص ترکی؛ 3- (به…

اتابک

اتابك : (تركي) 1- پدربزرگ؛ 2- (در قديم) در دوره‌ي قاجار, لقبي كه به وزيران…

آیدین

آيدين : (تركي) 1- به معني روشنايي، روشن، آشكار، شفاف، نوراني، صاف، معلوم، واضح؛ 2-…

آیدن

آیدن : (تركي) (= آیدین)، ( آیدین. 1- و 2-

آران

آران :  (اَعلام) 1) نام پادشاه آذربايجان در عهد باستان؛ 2) نام سرزميني در شمال…

آراس

آراس : 1- (در تركي) آراز، به معني رود ارس؛ 2- (اَعلام) مرکز استان پادوکاله،…

1 2