معنی اسم دارا

نام دارا به چه معناست؟

دارا :    1- برخوردار از چيزي يا در اختيار دارنده‌ي چيزي، صاحب، مالك، ثروتمند؛ 2- (در قديم) (به مجاز) خداوند؛ 3- (اَعلام) (در شاهنامه) آخرين شاه ايران از سلسله‌ی کيانی، پسر و جانشين داراب و برادر اسکندر، چون اسکندر از پرداخت خراج مقرر به دارا خودداری کرد، ميانشان جنگ در گرفت، دارا شکست خورد و در حين فرار به دست دو تن از خدمتکارانش کشته شد.

انتخاب اسم پسر


اسم دارا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دارا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دارا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دارا تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید