معنی اسم دارا

نام دارا به چه معناست؟

دارا :    1- برخوردار از چيزي يا در اختيار دارنده‌ي چيزي، صاحب، مالك، ثروتمند؛ 2- (در قديم) (به مجاز) خداوند؛ 3- (اَعلام) (در شاهنامه) آخرين شاه ايران از سلسله‌ی کيانی، پسر و جانشين داراب و برادر اسکندر، چون اسکندر از پرداخت خراج مقرر به دارا خودداری کرد، ميانشان جنگ در گرفت، دارا شکست خورد و در حين فرار به دست دو تن از خدمتکارانش کشته شد.

انتخاب اسم پسراسم دارا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دارا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دارا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دارا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دارا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دارا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دارا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دارا

نام های دخترانه بر وزن دارا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید