تاج‌الدين : (عربي) 1- تاجِ دين؛ 2- (به مجاز) مورد افتخار براي دين؛ 3- (اَعلام) نام پادشاهي از اتابكان لرستان.


اسم تاج‌الدین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار تاج‌الدین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام تاج‌الدین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به تاج‌الدین تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید