معنی اسم محمد

نام محمد به چه معناست؟

ریشه اسم محمد: عربی

معنی اسم محمد: ستوده، بسیار تحسین شده؛ 2- آن‌كه خصال پسندیده‌اش بسیار است.

نام محمد

1) حضرت محمد (=حضرت رسول): [571 میلادی- 11 هجری] پیامبر اسلام(ص). ملقب به مصطفی، از قبیله‌ی قریش و طایفه‌ی بنی هاشم در مکه‌ی عربستان. پس از وفات پدرش عبدالله، زاده شد. مادرش را در 5 سالگی از دست داد. در 25 سالگی ازدواج کرد. برای تجارت به برخی سرزمینهای همجوار سفر کرد. در 40 سالگی مردم را به دین اسلام فراخواند. پس از 13 سال به یثرب (مدینه) مهاجرت کرد. با کمک مردم این شهر اسلام را در سراسر عربستان گسترش داد. در مدینه درگذشت؛

2) نام سوره‌ی چهل و هفتم از قرآن کریم دارای سی و هشت آیه؛

3) نام سه تن از امویان آندلس؛

4) نام شش تن از شاهان عثمانی؛

5) نام دوازده تن از فرمانروایان غرناطه از سلسه‌ی بنونصر؛

6) نام سه تن از شاهان تیموری هند؛

7) محمد ابن محمود غزنوی: شاه غزنوی [421-432 قمری]، ملقب به جلال‌الدوله؛

8) محمدابن ملکشاه: (= سلطان محمد اول سلجوقی)، شاه سلجوقی [498-511 قمری] از سلسله‌ی سلجوقیان بزرگ؛

9) محمد ابن منّور: [قرن 6 هجری] نویسنده‌ی ایرانی، مؤلف کتاب اسرارالتوحید، در شرح حال و سخنان جدش ابوسعید ابوالخیر؛

10) محمد حنفیه: [16-81 قمری] فرزند حضرت علی(ع) از خوله؛

11) محمد خوارزمشاه: شاه سلسله‌ی خوارزمشاهیان [596-617 قمری]؛

12) محمد سلجوقی: شاه سلجوقی عراق و کردستان [548-554 قمری] ملقب به محمد ثانی؛

13) محمد شاه قاجار: شاه ایران [1250-1264 قمری]، ملقب به محمد شاه غازی، پسر عباس میرزا نایب السلطنه و نوه‌ی فتحعلی شاه.

اسم ترکیبی زیبا با محمد

محمدسعید: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و سعید.

محمدسلمان: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و سلمان.

محمدسلیم: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و سلیم.

محمدسمیع : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و سمیع.

عبدالمحمد : (عربی) 1- بنده‌ی محمد؛ 2- (به مجاز) دوستدار و ارادتمندِ حضرت محمد(ص). [این نام به لحاظ تولا و دوستی با پیامبر اسلام(ص) انتخاب می‌شود].

عطامحمد: (عربی) از نام‌های مركب، ( عطا و محمد.

علی‌محمد : (عربی) از نام‌های مركب، ( علی و محمد.

شفیع‌محمد: (عربی) از نام‌های مركب، ( شفیع و محمد.

محمدساجد : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و ساجد.

محمدسامان: (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و سامان.

محمدسبحان: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و سبحان.

محمدسپهر: (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و سپهر.

محمدستار: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و ستار.

محمدسجاد: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و سجاد.

محمدسرور: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و سرور.

محمدسروش: (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و سروش.

محمدراشد : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و راشد.

محمدرامین: (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و رامین.

محمدرحمان: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و رحمان.

محمدرحیم: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و رحیم.

محمدرشاد : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و رشاد.

محمدرشید : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و رشید.

محمدرفیع : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و رفیع.

محمدزاهد : (عربی) از نام‌های مركب، محمد و زاهد.

محمدزکریا: (عربی ـ عبری) از نام‌های مركب، ا محمد و زكریا.

محمدزمان : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و زمان.

محمدسالار : (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و سالار.

محمدسام : (عربی ـ اوستایی) از نام‌های مركب، ا محمد و سام.

محمدحسام: از نام‌های مركب، ا محمد و حسام.

محمدحکیم: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و حکیم.

محمدحمزه: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و حمزه.

محمدحمید: (عربی) از نام‌های مركب، م محمد و حمید.

محمدحنیف: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و حنیف.

محمدحیدر: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و حیدر.

محمدخالِد: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و خالد.

محمدخلیل : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و خلیل.

محمددانیال : (عربی ـ عبری) از نام‌های مركب، ا محمد و دانیال.

محمدداوود: (عربی ـ عبری) از نام‌های مركب، ا محمد و داوود.

محمدذاکر: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و ذاکر.

محمدرئوف: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و رئوف.

محمدپیمان: (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و پیمان.

محمدتوفیق : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و توفیق.

محمدجابر: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و جابر.

محمدجاوید : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و جاوید.

محمدجلال : (عربی) از نام‌های مركب، ز محمد و جلال.

محمدجعفر: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و جعفر.

محمدجلیل: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و جلیل.

محمدجمال : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و جمال.

محمدجمیل : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و جمیل.

محمدحافظ : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و حافظ.

محمدحامد: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و حامد.

محمدحبیب : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و حبیب.

محمدامید : (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و امید.

محمدانور: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و انور.

محمداویس: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و اویس.

محمدایلیا : (عربی ـ فارسی ) از نام‌های مركب، ا محمد و ایلیا.

محمدایمان : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و ایمان.

محمدایوب : (عربی ـ عبری) از نام‌های مركب، ا محمد و ایوب.

محمدباقر: (عربی) 1- از نام‌های مركب، ا محمد و باقر؛ 2-(اَعلام) محمدباقر مجلسی [1037-1110 قمری] روحانی شیعه‌ی ایرانی، معروف به علّامه، شیخ الاسلام اصفهان، مؤلف بحارالانوار، حلیةالمتقین و حق‌الیقین.

محمدبشیر: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و بشیر.

محمدبهنام : (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و بهنام.

محمدپارسا: (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و پارسا.

محمدپاشا: (عربی ـ ترکی) از نام‌های مركب، محمد و پاشا.

محمدپرهام: (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ‌ محمد و پرهام.

محمدپوریا: (عربی ـ فارسی ) از نام‌های مركب، ا محمد و پوریا.

محمدپویا : (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و پویا.

غلام‌محمد : (عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + محمد]، ارادتمند و فرمان بردار محمد [منظور حضرت محمد(ص)].

محمدآرمان : (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ‌ محمد و آرمان.

محمدآرمین : (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و آرمین.

محمدآریا : (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و آریا.

محمدآرین : (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و آرین.

محمداِحسان : (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و اِحسان.

محمدادریس : (عربی ـ عبری) از نام‌های مركب، ا محمد و ادریس.

محمدادیب: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و ادیب.

محمدارشیا : (عربی ـ فارسی) از نام‌های مركب، ا محمد و ارشیا.

محمداسحاق : (عربی ـ عبری) از نام‌های مركب، ا محمد و اسحاق.

محمداسلام: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و اسلام.

محمداسماعیل: (عربی ـ عبری) از نام‌های مركب، ا محمد و اسماعیل.

محمدافضل: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و افضل.

محمداقبال: (عربی) از نام‌های مركب، ا محمد و اقبال.

محمدالیاس: (عربی ـ عبری) از نام‌های مركب، ا محمد و الیاس.

محمدتقی: (عربی) 1- از نام‌های مركب، ا محمد و تقی؛ 2-(اَعلام) 1) محمد تقی اصفهانی (= آقا نجفی): [1262-1322 قمری] مجتهد با نفوذ اصفهان، دارای کتابهای متعدد در موضوعهای دینی؛ 2) محمدتقی مجلسی [قرن 11 هجری] پدر محمدباقر مجلسی، روحانی شیعه‌ی ایرانی، مؤلف کتابهایی در اخبار و حدیث شیعه، از جمله: شرح تهذیب‌الحدیث طوسی و ترجمه مَن‌لایَحضَرهُ الفقیه.اسم محمد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار محمد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام محمد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن محمد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به محمد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به محمد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با محمد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن محمد

نام های دخترانه بر وزن محمد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. محمدنیاوش جووون

    محمد نیاوش هم اسم بسیار زیبا و گیرا وجذابی هست روی بچتون بزارین کاملا تضمینی عاشقش میشه بچتون درآینده.

نظر خود را بیان کنید