سلیمان (ع) چون كه در فال تو آمد – فزونی یابد اموال تو از حد
اگر خواهی كه در دولت بمانی – برون، كن از سرت اندیشه بد

ای صاحب فال،اگر در فكر جمع مال و دولت بی زوال هستی ،بدان كه با استعانت از ذات پروردگار بی همتا و ابراز لیاقت و همت بلند به آنچه می خواهی ، خواهی رسید،چون كرم خداوند بیش از آنست كه در تصور آید، به كرم یزدان پاك دل خوش دار و از اندیشه بد و پندارهای ناصواب پرهیز كن كه خداوند با پرهیزكاران است و ترا از لغزش ها مصون خواهد داشت ، انشاءالله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین