سخنان استیون هاوکینگ

جملات زیبا و ناب استیون هاوکینگ

استیون هاوکینگ

سخنان ناب از استیون هاوکینگ

گذشته نیز، همچون آینده، نامحدود است و فقط به عنوان گستره ای از احتمالات وجود دارد.

بزرگترین دشمن دانش جهل نیست، بلکه توهم دانش است.

هیچ چیز بهتر از مطالعه و به دست آوردن دانش بیشتر و بیشتر نیست.

ما با طمع و حماقت خودمان، در خطر نابود کردن خود هستیم.

زندگی مصیبت بار می شد اگر بامزه نبود.

تا زمانی که زندگی هست، امید وجود دارد.

هر چقدر که زندگی سخت به نظر برسد همیشه چیزی وجود دارد که انجام بدهید و در آن موفق شوید.

عطش انسان برای دانستن توجیه کننده تلاش بی وقفه ما است و هدف ما چیزی کمتر از توضیح کامل جهانی که در آن زندگی می کنیم نیست.

افراد ساکت پر سرو صدا ترین افکار را دارند.

بشریت آینده ای نخواهد داشت اگر به سمت فضا نرود.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین