سخنان لائوتسه

جملات کوتاه و زیبا از لائوتسه

سخنان لائوتسه

لائوتسه (یا لائوتزو) فیلسوف و شاعری در چین باستان بود. او بیش از همه به عنوان نویسنده کتاب معروف تائو ته چینگ و بنیانگذار فلسفه تائوئیسم شناخته می‌شود.

گفته می‌شود لائوتسه در قرن ششم پیش از میلاد زندگی می‌کرده است و هم عصر کنفوسیوس بود، هر چند برخی تاریخدانان معتقدند او در واقع در دوره وارینگ استیتز (Warring States) در قرن چهارم یا پنجم پیش از میلاد می‌زیسته است.


سخنان ناب از لائوتسه

سخنان لائوتسه
وقتی کسی عمیقا عاشق تو باشد به تو قدرت می دهد، و وقتی تو عمیقا عاشق کسی باشی به تو شهامت می دهد.

سخنان لائوتسه

یک مسافر خوب هیچ برنامه ای ندارد، و مشتاق رسیدن به مقصد هم نیست.

سفر هزار کیلومتری با یک قدم شروع می شود.

سخنان لائوتسه
من فقط سه چیز دارم که یاد بدهم: سادگی، شکیبایی، محبت. این سه بزرگترین گنج های تو هستند.

سخنان لائوتسه

مورچه ای که در حال حرکت باشد، بیشتر از گاوی که در حال خواب است کار انجام می دهد.

سخنان لائوتسهکسانی که دانش دارند، پیش بینی نمی کنند. کسانی که پیش بینی می کنند، دانش ندارند.

حقیقت همیشه زیبا نیست، سخنان زیبا نیز همیشه حقیقت نیستند.

اگر مسیرت را تغییر ندهی، به همانجا می رسی که مقصدت است.

وقتی از این که فقط خودت هستی خرسند باشی و خود را با کسی مقایسه نکنی یا رقابت نداشته باشی، همه به تو احترام خواهند گذاشت.

کارهای سخت را زمانی که آسان هستند و کارهای بزرگ را زمانی که کوچک هستند انجام بده.