سخنان الکساندر همیلتون

جملات زیبا و ناب الکساندر همیلتون

alexander-hamilton الکساندر همیلتون

سخنان ناب از الکساندر همیلتون

گاهاً مردم موفقیت مرا به نابغه بودنم ارتباط می دهند اما تمام چیزی که میدانم این است که رمز موفقیت سخت کار کردن است.

من هرگز انتظار نداشتم یک کار کامل را از یک مرد ناقص ببینم.

فردی که به خوبی تربیت شده است کسی است که دوبار بدون عصبانیت یک اشتباه را انجام نمی دهد.

آزادی واقعی در استبداد یا افراط دموکراسی نیست بلکه در حکومت های معتدل وجود دارد.

شما نباید از حساسیت های من استفاده کنید تا بدون رضایت من به وجود من نزدیک شوید.

یاد بگیرید به طور قاطعانه فکر کنید.

افتخار یک ملت، زندگی آن است.

حتی برای رعایت بی طرفی باید دولت قوی ای داشته باشید.

قدرت بر زندگی انسان، قدرت بر اراده اش است.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین