احمد کسروی

سخنان ناب از احمد کسروی

هر چیزی که اجازه نقد شدنش داده نشود، شک بر انگیز است.

پراكندگی برای یك توده مرگست.

کسانی نیکی را تنها از بهر گفتن می خواهند؛ تو هر چه می خواهی بگوی. تا نیكی نكنی نیک نخواهی بودن.

یک کار درست که صد تن دست بهم داده به انجام رسانند بهتر از صد کار ناانجامی است که هر کدام به یکی برخیزند.

فزونی سخن دلیل کمی خرد است. در هر كجا خرد كمتر سخن آنجا فراوان تر.

از شگفتی های زمان ما فزونی بی اندازه‌ی سخن است؛ هیچ زمانی مردم به این اندازه پرگو نبوده اند.

برای یک مردمی آسیبی بدتر از آن نیست که خودشان را خوار گیرند.

سخن راست به سوگند نیاز ندارد.

نه هر که نام خدا را بر زبان میدارد خداشناس است.

سرگذشت هر مردمی و پیشرفت ایشان بیش از همه نتیجه‌ی حال و رفتار آنان است.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

فال روزانه ماه تولد

همچنین میتوانید فال روزانه خود را بر اساس ماه تولدتان ببینید برای اینکار کافی است ماه تولد خودتان را انتخاب کنید:

فال روزانه فروردین فال روزانه اردیبهشت
فال روزانه خرداد فال روزانه تیر
فال روزانه مرداد فال روزانه شهریور
فال روزانه مهر فال روزانه آبان
فال روزانه آذر فال روزانه دی
فال روزانه بهمن فال روزانه اسفند