معنی اسم نیلو

نام نیلو به چه معناست؟

نيلو :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيل + او /u-/ (پسوند شباهت))، شبيه به نيل، مثل نيل، / نيل.اسم نیلو

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نیلو ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نیلو چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نیلو از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نیلو تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نیلو بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نیلو به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نیلو

نام های دخترانه بر وزن نیلو به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید