معنی اسم نازلار

نام نازلار به چه معناست؟

نازلار :    (فارسی ـ ترکی) (ناز + لار = پسوند جمع در ترکی)، 1- نازها؛ 2- زیبایی  ها و قشنگی  ها؛ 3- (به مجاز) ویژگی دختری که ناز دارد و زیبا و قشنگ است.


اسم نازلار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نازلار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نازلار چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نازلار تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید