معنی اسم نازلار

نام نازلار به چه معناست؟

نازلار :    (فارسی ـ ترکی) (ناز + لار = پسوند جمع در ترکی)، 1- نازها؛ 2- زیبایی  ها و قشنگی  ها؛ 3- (به مجاز) ویژگی دختری که ناز دارد و زیبا و قشنگ است.اسم نازلار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نازلار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نازلار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نازلار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نازلار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نازلار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نازلار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نازلار

نام های دخترانه بر وزن نازلار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید