اسم ترکی دخترانه

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم ترکی دخترانه

آیسان

آيسان:    (تركی ـ فارسی) (آي = ماه + سان (پسوند شباهت))، 1- مثل ماه،…

آیلین

آيلين: (اسم تركي) هاله، اطراف ماه، هاله‌ي ماه. عدد ابجد کلمه آیلین چند است؟ ابجد…

چیچک

معنی اسم چیچک: غنچه ، شکوفه چیچک . [چی چ َ ] (اِ) در ترکی…

سودا

معنی اسم سودا Soda :    (عربی) 1- (به مجاز) فكر، خيال، شور و شوق؛…

سونای

معنی اسم سُونای : 1- (سونا = دعا كننده، ستاینده + ی)؛ 2- (در تركی)…

شایلین

شایلین: این اسم دخترانه یکی از اسامی ترکی به معنای به همتاست.

شانا

معنی شانا: شانا در زبان آذری به معنی کندوی عسل می باشد. معنی اسم شانا:…

آیدا

آيدا:    (تركي) 1- گياهي كه كنار آب مي‌رويد. 2- شاد، ماه – نام تذکمنب

السا

اِلسا :  (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.

آی‌شِن (آیشن)

آي‌شِن (آيشن) :    (ترکی) 1- شبيه ماه؛ 2- (به مجاز) زيبا رو.

آی سودا (آیسودا)

آي‌سودا (آيسودا): Aysoda    (ترکی) 1- ماه در آب‌؛ 2- (به مجاز) زيبا رو و…

آنیل

آنيل :    (تركي) 1- به خاطر آورده شدن؛ 2- مشهور، نامي.

ایلناز

ايلناز :    (ترکی ـ فارسی) (ایل + ناز = افتخار، نوازش، زیبا)، 1- افتخار…

ایپک

ايپك:    (تركي) ابريشم، حرير، ابريشمي.

اولدوز

اولدوز:    (تركي) ستاره، اختر، كوكب، نجم.

الین

الين :    (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به ایل؛ 2-…

المیرا

الميرا :    (تركي ـ فارسي) (ال = ايل + ميرا) (به مجاز) فدائي ايل.

الگا

اُلگا :    (تركي) (= الكا) (در قديم) سرزمين، ناحيه؛ (اَعلام) قدیسه الگا [حدود 890-969…

پینار

پينار :    (تركي) به معني چشمه.

جیران

جيران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به…

دنیز

دنیز :    (ترکی) دریا، بحر.

سولماز

سولماز :    (ترکی) 1- پژمرده نشدنی، 2- گلی که هرگز پژمرده نمی  شود.

سلینا

سَلینا :    (ترکی ـ فارسی) (سَلین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سَلین، ،…

گویچک

گویچک :    (تركي) زيبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند.

گوزل

گوزل :    (تركي) 1- زيبا، خوشگل، قشنگ؛ 2- ظريف، برازنده، خوب، نيكو، نازنين.

نازلی

نازلی :    (ترکی) نازنین، نازنده، دارای ناز، نازدار.

نازلار

نازلار :    (فارسی ـ ترکی) (ناز + لار = پسوند جمع در ترکی)، 1-…

لاچین

لاچین :    (تركي) شاهين شكاري، شاهين سفيد، باز شكاري.

شانلی

شانلی :    ( تركي) 1- افتخار آميز؛ 2- مشهور.

ساچلی

ساچلی :    (تركي) داراي موهاي بلند و پرپشت، گيسو بلند.

بالی

بالی :    (ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی.