اسم ترکی دخترانه


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم ترکی دخترانه

چیچک

معنی اسم چیچک: غنچه ، شکوفه چیچک . [چی چ َ ] (اِ) در ترکی…

شایلین

شایلین: این اسم دخترانه یکی از اسامی ترکی به معنای به همتاست.

شانا

معنی شانا: شانا در زبان آذری به معنی کندوی عسل می باشد. معنی اسم شانا:…

آیدا

آيدا:    (تركي) 1- گياهي كه كنار آب مي‌رويد. 2- شاد، ماه – نام تذکمنب

اِلسا

اِلسا :  (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.

آی‌شِن (آیشن)

آي‌شِن (آيشن) :    (ترکی) 1- شبيه ماه؛ 2- (به مجاز) زيبا رو.

آنیل

آنيل :    (تركي) 1- به خاطر آورده شدن؛ 2- مشهور، نامي.

ایلناز

ايلناز :    (ترکی ـ فارسی) (ایل + ناز = افتخار، نوازش، زیبا)، 1- افتخار…

الین

الين :    (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به ایل؛ 2-…

اُلدوز

اُلدوز :    (ترکی) (= اولدوز)،    اولدوز.

جیران

جيران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به…

دنیز

دنیز :    (ترکی) دریا، بحر.

سولماز

سولماز :    (ترکی) 1- پژمرده نشدنی، 2- گلی که هرگز پژمرده نمی  شود.

سَلینا

سَلینا :    (ترکی ـ فارسی) (سَلین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سَلین، ،…

شَلاله

شَلاله :    (عربی) 1- آبشار؛ 2- (در منابع عربی) شلال؛ 3- (در ترکی) آبشار،…

نازلی

نازلی :    (ترکی) نازنین، نازنده، دارای ناز، نازدار.

نازلار

نازلار :    (فارسی ـ ترکی) (ناز + لار = پسوند جمع در ترکی)، 1-…

عَبیر

عَبیر :    (عربي) (در قدیم) نوعی ماده  ی خوش  بو کننده که از ترکیب…

بالی

بالی :    (ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی.