معنی اسم ملیکا

نام ملیکا به چه معناست؟

مِليكا :    گروهي از گياهان علفي چند ساله از خانواده‌ي گندميان كه خودرو هستند.اسم ملیکا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ملیکا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ملیکا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ملیکا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ملیکا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ملیکا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ملیکا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ملیکا

نام های دخترانه بر وزن ملیکا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید