معنی اسم مهان

نام مهان به چه معناست؟

مَهان :    (مَه = ماه + ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به ماه؛ 2-(به مجاز) زيبارو؛ [چنانچه اين واژه مِهان(mehān) تلفظ شود جمع مِه و به معني بزرگان مي‌باشد].اسم مهان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مهان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مهان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مهان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مهان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مهان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مهان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مهان

نام های دخترانه بر وزن مهان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید