معنی اسم سونای

نام سونای به چه معناست؟

معنی اسم سُونای : 1- (سونا = دعا كننده، ستاینده + ی)؛ 2- (در تركی) آخرین ماه.

سُونا : 1- طلا؛ 2- (در تركی) 1) مرغابی، 2) زیبا و قشنگ.اسم سونای

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سونای ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سونای چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سونای از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سونای تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سونای بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سونای به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سونای

نام های دخترانه بر وزن سونای به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید