معنی اسم سونای

نام سونای به چه معناست؟

معنی اسم سُونای : 1- (سونا = دعا كننده، ستاینده + ی)؛ 2- (در تركی) آخرین ماه.

سُونا : 1- طلا؛ 2- (در تركی) 1) مرغابی، 2) زیبا و قشنگ.


اسم سونای

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سونای ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سونای چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سونای تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید